Kryptokapitalnätverket Maple lanserar en ny form av krypto staking med sitt utökade utvecklingsteam

Kryptokapitalnätverket Maple lanserar en ny form av krypto staking med sitt utökade utvecklingsteam

Crypto

Utmaningen

Maple behövde lansera sin nya insats snabbt

Även om de hade ett befintligt mjukvaruutvecklingsteam, arbetade de på maximal kapacitet. De behövde utöka sitt nuvarande team för att framgångsrikt kunna leverera mot sin kommande deadline. De visste om att de inte skulle kunna anställa tillräckligt många ingenjörer för att leverera utan hjälp utifrån och om de skulle använda sig av ett offshore team, så behövde det vara ekonomiskt hållbart och skalbart.

Maple
Plats: Melbourne, Australien
Bransch: Kryptovaluta
Varaktighet: 6 månader
Teamets storlek: 7 experter
Teknologi: MERN (MongoDb, Express, ReactJs, NodeJs)

Inledande samtal

Att hitta rätt personer redan första gången

Vårt samarbete med Maple började efter att deras marknadschef, Charlotte Dodds, kontaktade WeAssembles grundare Darragh O’Meachair, för att komma underfund med hur WeAssemble skulle kunna hjälpa dem att levererera med en snäv tidslinje. Efter det första samtalet kartlade vi deras resursbehov.

Eftersom tiden var knapp behövde vi vara ekonomiska i vårt tillvägagångssätt. Det betydde att vi var tvungna att hitta rätt personer på en gång. Under vårt uppstartsmöte med Charlotte diskuterade vi rollerna som Maple ville att vi skulle tillsätta baserat på flera olika faktorer: teknologierna som deras nuvarande team använde sig av, deras företagskultur och kravställningen på projektet.

Detta resulterade i att WeAssemble började leta efter 7 högutbildade personer med erfarenhet av hela MERN-stacken och förmågan att enkelt passa in i Maples snabbfotade företagskultur.

Rekrytering

Från WeAssembles omfattande samling av befintliga resurser

Med hänsyn till Maples krav gjorde vi en arbetsbeskrivning för varje roll som skulle tillsättas, som sedan delades med vårt interna rekryteringsteam.

Våra rekryterare pratade med ett urval av handplockade ingenjörer med expertis inom Maples teknologier. Dessa individer fann vi genom vår 7-stegsprocess för rekrytering som syftar till att endast anställa de allra bästa utvecklarna i Indien. För att påskynda processen, fokuserade vi på att använda talanger från WeAssembles omfattande befintliga kandidatbank.

Efter att ha intervjuat de bästa kandidaterna för rollerna och stämt av deras värderingar med Maples företagsvärderingar, erbjöd vi dem anställning på Maples begäran. Maples team består av en produktchef, en projektledare, frontend-utvecklare, backend-utvecklare och en QA ingenjör.

Uppstart

Ett utökat team som kan arbeta hemifrån

Med en deadline som närmade sig snabbt, bestämde vi oss för att Maples utökade team skulle jobba hemifrån så att de kunde börja utan dröjsmål. Vi försåg deras anställda med förstklassig utrustning och såg till att de hade tillgång till rätt teknik och kommunikationsverktyg. Onboarding-processen innebar också att de nya rekryterna fick lära sig Maples arbetssätt och säkerhetskrav.

SAMARBETE

Samarbete mellan grupper i Indien, Storbritannien och Australien

Hela processen säkerställde att Maples nyaste rekryter sömlöst integrerades med deras befintliga utvecklingsteam. Kommunikationen mellan det utökade teamet i Indien och Maples marknadschef och utvecklingsteam i Australien sköttes av produktchefen. För den dagliga kommunikationen sattes även en dedikerad Slack-kanal upp för att ansluta alla i teamet.

01
Framgångsfaktorer
Lansering i tid genom bra projektledning
02
Kostnadsbesparingar som kunde återinvesteras i projektet
03
Ett dedikerat team av utvecklare som kan erbjuda kontinuerlig support

Resultatet

Maple levererade mot den aggressiva tidsfristen

Maples utökning av deras befintliga utvecklingsteam blev en stor framgång. För det första så integrerade det väl med Maples teknologi, marknadsföring och design team och engagerade sig helhjärtat för att leverera resultatet i tid.

Dessutom integrerades rekryterna väl i det befintliga utvecklingsteamet eftersom de anammade företagskulturen på ett bra sätt. De arbetar just nu med att utveckla större funktionalitet för produkten, vilket inkluderar att ge support för fortsatt marknadsutveckling.

Maple levererade inte bara en säker kryptovaluta i tid, de fick även ett flexibelt och kostnadseffektivt team som kommer att fortsätta bidra till deras tillväxt.

Låt oss arbeta tillsammans

för att sätta ihop ett högkvalitativt offshore-utvecklingsteam med låg risk.