Indien-baserat offshore team levererar en revolutionerande produkt till ett förvaltningsbolag inom kommunikation och infrastruktur

Indien-baserat offshore team levererar en revolutionerande produkt till ett förvaltningsbolag inom kommunikation och infrastruktur

Fastigheter

Utmaningen

Lansera en produkt som skulle säkerställa att de sticker ut från konkurrenterna.

År 2021 var Queenswood Engagement redan marknadsledande, men de ville ändå lansera en produkt som gjorde att de stod ut konkurrensmässigt. Genom att arbeta med allt från kommuner och stadsdelsnämnder till tågbolag, var noggrannhet och pålitlighet mycket viktigt.

Därför började de samarbeta med WeAssemble för att leverera en produkt som underlättar kommunikationen kring hur utvecklingsplaner kan påverka samhällena.
Det nya verktyget skulle användas i kritiska möten med intressenter, vilket minskade riskerna i planering av byggprojekt med höga investeringar, som i sin tur gjorde det till en oerhört värdefull resurs för Queenswood Engagement.

Queenswood Engagement
Plats: London, England
Bransch: Förvaltningsbolag inom infrastruktur & kommunikation
Varaktighet: 1 år
Teamets storlek: 9 experter
Teknologi: VueJs, Laravel, MySql, Git, Jenkins

Resultatet

Lansera en banbrytande digital produkt

Queenswood Engagement tog kontakt med WeAssembles ägare efter att en gemensam kontakt hade rekommenderat oss. Efter att ha träffat Queenswoods team förstod vi att tidsaspekten var avgörande. Deras produktavdelning ville utveckla och lansera en banbrytande digital produkt inom kort, men hade inte resurserna att kunna göra det själva. De hade inte heller tid att vänta på att rekryteringen av utvecklare skulle ske på ett traditionellt sätt.

Rekrytering

Ett expertteam för utveckling

Genom att använda vår 7-stegsprocess för rekrytering satte vi ihop ett utvecklingsteam med frontend-utvecklare, backend-utvecklare, en produktchef, en projektledare QA-ingenjörer och DevOps-specialister. Alla rekryter var experter inom sitt område och kunde snabbt börja arbeta sida vid sida med Queenswoods 3D-designer och produktchef för att förverkliga deras idéer.

Onboarding

Samarbetsutrymme

Queenswoods utvecklingsteam placerades på vårt kontor i Mumbai, där utvecklarna har möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.

Under tiden som rekryteringen pågick köpte vi även in högkvalitativ teknik och utrustning som placerades i det utrymme som dedikerats till kunden.

SAMARBETE I FÖRSTA HAND

Samarbete mellan grupper i Indien, Storbritannien och Australien

Queenswoods nya utvecklingsteam hade regelbundna kontakter med dem i en särskild Slack-kanal, som följdes av sprintrapporter. Regelbunden kommunikation säkerställde att projektet levererades korrekt och Queenswoods feedback implementerades nästan omedelbart.

01
Framgångsfaktorer
Sammansättning av ett utvecklingsteam som kan skalas upp i takt med att Queenswoods behov utvecklas
02
Sömlös integration med befintlig företagskultur och arbetssätt
03
Kostnadseffektivitet som har besparat Queenswood sju-siffriga belopp som kan återinvesteras i framtida mjukvaruutvecklingsprojekt

Resultatet

Ett visuellt och interaktivt verktyg

Genom att välja WeAssemble som samarbetspartner säkerställde Queenswood att deras visuella och interaktiva verktyg byggdes i rätt tid. Dessutom kunde de återinvestera de sparade kostnaderna från att inte använda konventionella rekryteringsmetoder i framtida projekt.

Verktyget som togs fram representerar en ny framtid för Queenswood och ett branschförändrande SAAS- verktyg för byggbranschen.

Queenswoods utvecklingsteam i Mumbai har sömlöst integrerats med deras växande bolag och blivit en högt värderad del av en stor organisation. De kommer att fortsätta att arbeta med nya projekt med Queenswood och underhålla befintliga verktyg.

Möjligheterna är oändliga.

Är du nyfiken på vad ett flexibelt offshore utvecklingsteam skulle kunna göra för ditt företag?