MVP: Vad är det och hur lanserar man en?

MVP: Vad är det och hur lanserar man en?

Om du arbetar inom start-up-världen och produktutveckling har du förmodligen hört termen ”MVP” fler gånger än du kan räkna. Men vad står MVP för och behöver du en?

MVP står för ”Minimum Viable Product” (vi kommer att gå in på exakt vad det betyder senare). MVP:er kan vara otroligt värdefulla för start-ups som vill skapa en ny produkt. Det ger företag möjlighet att testa sin produktidé på marknaden, samla feedback från användare och göra förbättringar baserat på den feedbacken.

Idag går vi djupt in på att definiera vad en MVP är för företag, dess fördelar och vad som händer när en MVP släpps. Vi kommer också att utforska flera framgångsrika exempel på MVP och svara på dina mest brådskande frågor om att utveckla en MVP för ditt företag. Nu kör vi.

Vad betyder MVP för företag?

Ett av de största misstagen ett start-up kan göra när de utvecklar en ny produkt är att sträva efter perfektion. Trots allt är perfektion fienden till framgång.

Att skapa en perfekt produkt full av fantastiska funktioner tar tid, och att sikta på perfektion från början kan vara tidskrävande och kostsamt. Dessutom finns alltid risken att marknaden kommer att reagera dåligt på produkten och tvinga dig att börja om från början.

Här kommer MVP:er in i bilden. En MVP, eller Minimum Viable Product, är den enklaste versionen av en produkt som fortfarande är användbar och värdefull för kunderna. Den innehåller vanligtvis bara de nödvändiga funktionerna som behövs för att lösa målgruppens kärnproblem.

När en MVP lanseras på marknaden hjälper den till att validera utvecklarnas antaganden om deras produkt genom att testa dess marknadslevnad innan de investerar för mycket tid eller pengar i dess utveckling.

MVP:er är starkt förknippade med start-ups, men det är en missuppfattning att de är den enda typen av organisationer som kan dra nytta av att lansera MVP:er.

MVP:er är populära bland start-ups eftersom de gör det möjligt för dem att testa marknadslevnad för sin produktidé utan att investera för mycket tid eller resurser i förväg. Denna tillvägagångssätt hjälper start-ups att minska riskerna och validera sina antaganden innan de bygger en fullt utrustad produkt. Med tanke på att 42% av start-up-misslyckanden beror på bristande marknadsefterfrågan är värdet av att lansera en lågrisk och lågkostnads MVP tydlig.

Programvaruföretag, e-handelsplatser, servicebaserade företag och sociala företag kan alla använda MVP:er för att testa nya funktioner och produkter innan de lanserar dem till en bredare publik. Det kan inkludera tjänster, mobilappar, programvara och mer. Stora företag och mindre företag förstår vikten av att validera sina antaganden och testa marknadslevnad för sin produktidé innan de investerar i utvecklingen av en fullständig produkt eller tjänst.

Vilka är fördelarna med att lansera en MVP?

Att utveckla en MVP erbjuder en mängd fördelar för företag i alla storlekar, från start-ups till stora företag. Låt oss utforska dessa möjligheter närmare:

 • Lågrisk produkttestning: Genom att lansera en MVP kan du testa din produktidé på marknaden utan att investera stora mängder tid och pengar i processen. På så sätt, om produkten inte resonerar med kunderna, är det lättare att gå vidare till din nästa innovationsmöjlighet.
 • Identifiera viktiga produktfunktioner: En MVP utmärks av sin avskalade funktionalitet. Det innebär att du kan fokusera på att testa de funktioner du har identifierat som avgörande för dina kunder. Detta förhindrar att kunderna distraheras av onödiga funktioner, sparar tid i utvecklingsstadiet och ökar chanserna att få värdefull feedback om dessa kärnfunktioner.
 • Bygg upp momentum för din produkt: Skulle det inte vara fantastiskt att redan ha en engagerad publik på din sida innan din produkt ens lanseras? Genom att släppa en enkel men funktionell version av din produkt kan du börja bygga en användarbas och skapa buzz kring din produkt.
 • Samlar feedback från dina användare: Feedback är en av de viktigaste fördelarna med att lansera en MVP eftersom den kan omvandlas till verkligt värde. Oavsett om din publik bekräftar eller motbevisar dina antaganden ger det dig möjlighet att förbättra produkten baserat på verkliga data.
 • Produktvalidering: Att lansera en produkt utan marknadsvalidering är ett stort misstag. Med en MVP kan du snabbt avgöra om din produkt har potential på marknaden, vilket ger dig självförtroende att investera mer pengar och tid i dess utveckling.
 • Stödjer iterativ utveckling: Att lansera din MVP är bara första steget i produktutvecklingsprocessen. Om produkten resonerar med din publik går du in i en cykel av iterativ utveckling, där du gör förbättringar och optimeringar baserat på användarfeedback och tester.

Exempel på framgångsrika MVP:er

De flesta framgångsrika programvaruprodukter har troligen börjat som MVP:er. Låt oss titta på två kända exempel.

Dropbox började som en enkel fil-delningstjänst som erbjöd användare mycket grundläggande funktioner. Idag erbjuder det ett brett utbud av komplexa funktioner som stödjer företag i alla storlekar. Detta skulle inte ha varit möjligt om inte utvecklarna hade släppt en MVP för att identifiera sina mest värdefulla funktioner och bygga upp en lojal användarbas.

Nu är det sällan man hittar någon som inte har hört talas om Airbnb (eller har bott på en av deras boenden). Men det blev inte det framgångsrika företag det är idag över en natt. Airbnb började som en enkel webbplats som tillät människor att hyra ut sina hem; dess utvecklare samlade feedback från användare och byggde en plattform som sedan kom att störa hotellbranschen.

Vilka är stegen för att skapa en MVP?

Vi antar att du nu är övertygad om fördelarna med att lansera en MVP och undrar hur du faktiskt kan gå tillväga för att skapa en. Att skapa en MVP kan vara en utmanande uppgift, men att följa dessa steg kan hjälpa till att förenkla processen.

Steg 1: Identifiera problemet eller behovet

Det första steget för att skapa en MVP är att identifiera problemet eller behovet som din produkt kommer att lösa. Detta kräver noggrann marknadsundersökning för att upptäcka en specifik smärtfaktor som din målgrupp upplever. Din produkt bör utformas för att adressera denna smärtfaktor.

Steg 2: Sätt upp mål

Utan tydliga mål har ditt utvecklingsteam inget att sikta mot. Bestäm vad du vill testa och vilka metriker som skulle göra att du anser att din MVP är ”framgångsrik”. Detta steg är avgörande för att kunna mäta produktens framgång och styra utvecklingsprocessen.

Steg 3: Designa MVP:n

Nu när du vet vad du siktar på, börja skissa på den grundläggande designen av din MVP. Detta bör inkludera användargränssnittet och det minsta antalet funktioner som behövs för att lösa slutanvändarens problem.

Steg 4: Utveckla MVP:n

När du är nöjd med din skiss är det dags att påbörja utvecklingen. För att hålla kostnaderna nere, fokusera först på de viktigaste prioriteringarna och förenkla utvecklingsprocessen där det är möjligt. Kom ihåg: ditt mål bör vara att skapa en enkel men funktionell produkt som kan testas och valideras.

Steg 5: Testa MVP:n

Du behöver testa din MVP innan du lanserar den. Ja, du kommer att köra fler tester efter lanseringen, men detta steg är viktigt för att reda ut eventuella större problem i förväg.

Steg 6: Lansera MVP:n

Med den testade och förfinade MVP:n är det dags att lansera den för en bredare publik. Detta innebär vanligtvis att marknadsföra produkten till din målgrupp. Du behöver skapa en landningssida som ger information om din produkt och en tydlig handlingsuppmaning, samt marknadsföra produkten via sociala medier och mun-till-mun-metoden.

Steg 7: Samla in feedback

Nu när din MVP är ute på marknaden är det dags att samla in det värdefulla feedbacket. Här är några sätt att samla in feedback för din MVP:

 • Genomför användartester: Bjuda in en liten grupp av målanvändare att testa din MVP och observera deras beteende och feedback med hjälp av plattformar för användartester.
 • Samla feedback genom enkäter: Enkäter kan hjälpa dig att förstå användarpreferenser, smärtfaktorer och annan feedback relaterad till din MVP.
 • Övervaka analyser: Använd analysverktyg som Google Analytics eller Mixpanel för att följa användarbeteende och engagemang med din MVP.

Genom att följa dessa steg kan du skapa en MVP som adresserar ett specifikt behov, ger värde åt användarna och lägger grunden för en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Vad gör en bra MVP?

Kvaliteten på din MVP kan avgöra framgången för din verksamhet. Se till att din MVP har dessa viktiga egenskaper innan lanseringen för att öka dina chanser till framgång:

 • Fokuserad: En MVP bör fokusera på att lösa ett specifikt problem eller behov för målgruppen. Den bör ha ett tydligt och koncist syfte som inte försvåras av onödiga funktioner. Detta hjälper till att fokusera utvecklingsinsatserna på det som är viktigast.
 • Kostnadseffektiv: Eftersom en MVP är utformad för att vara enkel bör den inte kräva en betydande investering av tid eller resurser för att byggas och lanseras.
 • Användarcentrerad: En MVP bör utformas med slutanvändarna i åtanke, lösa ett verkligt problem för dem samtidigt som den är intuitiv och lätt att använda.
 • Iterativ: MVP:er är inte menade att vara den slutgiltiga versionen av en produkt. Sikta inte efter perfektion. Förbättringar kommer att göras i en iterativ process, där varje version bygger på den tidigare.
 • Testbar: Testning är nyckeln i produktutveckling. Du bör överväga mätbara mål och metriker som ger värdefull insikt om användarbeteende och preferenser under testfasen.
 • Skalbar:Alla produkter bör byggas med skalbarhet i åtanke, så att de kan växa i takt med användarnas behov.
 • Hög kvalitet: Även om en MVP är en nedbantad version av produkten bör den fortfarande hålla hög kvalitet. Se till att den är väldesignad, välkodad och fri från buggar eller fel.

Vad händer sedan?

Fasen efter lanseringen av MVP handlar om kontinuerlig förbättring och tillväxt. Efter att en MVP har lanserats är det dags att börja göra förbättringar av produkten.

Genom att samla in användardata kan du analysera den för att identifiera områden som kan förbättras och uppdatera MVP:n. Som vi har nämnt tidigare är detta en iterativ process, och du kommer att släppa nya versioner över tiden med nya funktioner, en förbättrad användargränssnitt och optimerad prestanda. Målet är en skalbar och hållbar produkt som ger verkligt värde åt användarna.

Men denna nästa fas handlar inte bara om produktutveckling. Genom att validera din MVP förbereder du dig för företagstillväxt, vilket innebär att du kan börja skala produkten och ditt företag genom att skaffa ytterligare finansiering, expandera teamet och utveckla nya marknadsföringsstrategier.

Lansera din MVP snabbt med WeAssemble

Om du vill utveckla en MVP för din startup kan WeAssemble hjälpa dig. Vi kan bygga det perfekta offshore-utvecklingsteamet för dig, så att du snabbt kan komma igång med din MVP och skala ditt företag.

Spara tid, pengar och stress med ett offshore-utvecklingsteam bestående av granskade ingenjörer och specialister som kan bygga din MVP på veckor, inte månader. Vi erbjuder också löpande support och underhåll för att se till att din produkt fortsätter att utvecklas och växa över tiden.

FAQ

FAQ

Vad betyder MVP?
MVP står för "minimum viable product" och är den enklaste versionen av en ny produkt som används för att validera kundbehov och krav innan den fullständiga versionen släpps.
Vad ingår i ett minimum viable product (MVP)?
Ett MVP är utformat för att vara enkelt och innehålla endast de nödvändiga funktionerna för att möta målkundens behov och lösa deras problem.
Vad är skillnaden mellan en prototyp och en MVP?
En prototyp är en grov utkast av en produkt som inte är marknadsförbar, medan en MVP är den enklaste versionen av en produkt som fortfarande kan ge värde åt kunderna.
Hur lång tid tar det att bygga en MVP?
Att bygga en MVP tar vanligtvis några månader, beroende på komplexiteten i produkten och om den valideras vid lansering.
Hur börjar man bygga en MVP?
Första steget för att bygga en MVP är att identifiera problemet eller behovet som din produkt ska lösa och sedan definiera de kärnfunktioner som kommer att adressera det behovet.
Hur vet man om ens MVP är framgångsrik?
Du kommer att veta om din MVP är framgångsrik om den uppfyller de mål du satte under utvecklingen. Den huvudsakliga indikatorn på att din MVP är framgångsrik är om den valideras av konsumenter vid lanseringen.
FAQ

SENASTE ARTIKLARNA

Vi sätter ihop, du skalar upp

Vi samlar ditt offshore-team, administrationen, personalresurserna och förser dig med en dedikerad europeisk kontaktperson så att du kan fokusera på det du gör bäst - växa!

Låt oss hjälpa dig att sätta ihop ditt utvecklingsteam

Låt oss hjälpa dig att skräddarsy ditt team efter dina behov. Har du frågor kring våra processer? Är du redo att utöka ditt team? Fyll i formuläret så kontaktar vår engagerade personal dig inom 24 arbetstimmar.